PRAKTYKI - ZAPISY NA SZKOLENIA

Szanowni studenci!

Studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 24.06.2016r. na szkolenia z zakresu BHP oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:

04.07.2016r. lub 11.07.2016r.


Osoby, które zaczynają praktyki w terminach przed 04.07.2016r. odbędą te szkolenia indywidualnie. W tym celu, przed datą rozpoczęcia praktyki, należy zgłosić się do budynku administracji, pok. nr 14 po odebranie karty obiegowej wymaganej do przeszkolenia.

Studenci rozpoczynający praktyki w późniejszym czasie (po 11.07.2016r.) zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu w podanych wyżej terminach.

Szkolenia rozpoczną się w budynku Szpitala w Sali konferencyjne o godz. 800.

Zapisów na szkolenia można dokonać osobiście w pok. nr 14 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odbycie szkoleń jest obowiązkowe. Brak uczestnictwa w szkoleniu będzie przyczyną przesunięcia terminu praktyki lub odmowy jej odbycia.

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU W MIELCU

  1. Student  chcący odbyć praktykę w Szpitalu Powiatowym w Mielcu składa podanie wg wzoru dostępnego tutaj, w sekretariacie szpitala lub w pok. nr 14 (I piętro) co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.
  2. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora oraz uzgodnieniu terminu praktyki z opiekunem każdy student zobowiązany jest odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz w zakresie ochrony danych osobowych przed dniem rozpoczęcia praktyk, które odbywają się w miejscu i terminach ustalonych przez Szpital.
  3. Ponadto najpóźniej w dniu przystąpienia do praktyk student przedkłada następujące dokumenty:
  • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące  pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
  • dokument potwierdzający szczepienie WZW B (kopia karty szczepień, zaświadczenie, inne),
  • kartę obiegową praktyki otrzymaną na szkoleniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niedziela, 27 maja 2018 r.
imieniny: Jana, Juliusza

Ogłoszenia

Szkoła Rodzenia

 

Więcej …

Praktyki Studenckie

PRAKTYKI - ZAPISY NA SZKOLENIA

Szanowni studenci!

Studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 24.06.2016r. na szkolenia z zakresu BHP oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:

04.07.2016r. lub 11.07.2016r.

Więcej …

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 
Szanowni Pacjenci!

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Mielcu informuje, że od dnia 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) uruchomione zostanie nowe wejście do Oddziału Dziecięcego na I piętrze obok Izby Przyjęć Położniczej (dojście od strony holu przy SORze)