Regulamin odwiedzin pacjentów

REGULAMIN

ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU POWIATOWYM W MIELCU

1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów zalecane są

odwiedziny w godzinach: 11:00 – 20:00.

2. O zasadach pobytu i godzinach odwiedzin w indywidualnych przypadkach decyduje Lekarz Kierujący Oddziałem, Lekarz Dyżurny lub Pielęgniarka.
3. W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się w godzinach uzgodnionych z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
4. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 2 osób do jednego pacjenta oraz przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk.
5. W trakcie odwiedzin wskazane jest w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.
6. Podczas odwiedzin należy odnosić się z szacunkiem do innych chorych, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu.
7. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00 (dotyczy osób, które otrzymały zgodę Kierownika Oddziału do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
9. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału.

NIEWSKAZANE JEST:

1. Siadanie i leżenie na łóżku chorego.
2. Spożywanie posiłków razem z chorym w salach.
3. Korzystanie z łazienek przy salach chorych.

ZABRANIA SIĘ:

1. Odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

2. Palenia papierosów na terenie szpitala.

3. Przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich czy wykonywanych przez pielęgniarki czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

 

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać wyproszone z oddziału.

Natomiast w przypadku zakłócania porządku zostanie niezwłocznie powiadomiona Policja.

 

Mielec, 15-01-2016r.

Dyrektor Szpitala

Do pobrania: Regulamin odwiedzin pacjenta

Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
imieniny: Marzeny, Klaudiusza

Ogłoszenia

Szkoła Rodzenia

 

Więcej …

Praktyki Studenckie

PRAKTYKI - ZAPISY NA SZKOLENIA

Szanowni studenci!

Studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu proszeni są o zapisanie się najpóźniej do 24.06.2016r. na szkolenia z zakresu BHP oraz o zakażeniach szpitalnych w jednym z podanych terminów:

04.07.2016r. lub 11.07.2016r.

Więcej …

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 
Szanowni Pacjenci!

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Mielcu informuje, że od dnia 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) uruchomione zostanie nowe wejście do Oddziału Dziecięcego na I piętrze obok Izby Przyjęć Położniczej (dojście od strony holu przy SORze)